Престилка

  • Престилка за врвна удобност и издржливост

    Престилка за врвна удобност и издржливост

    Престилка е облека што се користи за заштита на телото и облеката од храна или други остатоци и најчесто се користи за готвење, чистење и други активности во домаќинството.Престилите обично се направени од ткаенина и може да се врзат околу половината или градите за да се покрие предниот и долниот дел од телото.